020-89 95 88
Logo

Danmark

Projekt Danmark består utav tre lägenhetshus som kommer att rymma sex respektive sju lägenheter i varje huskropp. Allmogehus är med och projekterar detta projekt som uppförs i Danmark. Allmogehus kommer att bidra med stommen till byggnaderna. Vi är måna om att följa hela projektet i dess olika delar och ha bra kontakt med våra samarbetspartners under hela processen för att minska fel och missuppfattningar.


Alla våra projekt har olika utformningar beroende på kundens val av hus. Vi utgår alltid från kundens önskan om projektet, detta gör att alla husmodeller ser olika ut. Allmogehus är inte bundna till standardmodeller.