020-89 95 88
Logo

Process

Vår process är inte unik på något sätt, däremot är våra kunders hus ofta det! Vi utgår ofta från en arkitektritning som kunden kommer med, utifrån den går vi igenom projektets olika delar och speciella förutsättningar. För oss är det viktigt att i lugn och ro få en samlad bild av hur målbilden ser ut och hur vi på bästa sätt kan leverera just den!

1

Genomgång

Vi går igenom arkitektritningar och övriga ritningar om det finns, tex el-, VVS- och konstruktionsritningar. Vi skapar oss en samlad bild på projektet och de utmaningar som finns.

2

Design

Vi designar en lösning baserad på kundens vision.

3

Prisbild

När vi har fått en samlad bild och återkoppling från våra konstruktörer sätts uppgifterna in i vårt kalkylprogram. Det går relativt snabbt att få en prisbild av det som skall produceras. Vi går igenom prisbilden med kunden och informerar om hur deras val påverkar både materialpris och vilka val som tidsmässigt påverkar produktionen.

Här brukar många av våra kunder, korrigera små delar som gör det hela enklare och mer ekonomiskt.

4

Deklaration

När detta är klart, sammanställer vi allt i en Leveransdeklaration som innehåller bland annat:
Allmänna villkor, ABM 07, Köpekontrakt, Tjänster, Varor, Material, Transport, Leveransvillkor, Försäkring, Mottagningskontroll, Vilka handlingar som tillhandahålls, Pris, Betalningsvillkor, Tillverkning vecka, Avisering leverans och mycket mer.